Archive for the ‘Nieuws’ Category

HILVERSUM/BOORNBERGUM – ‘Verlangen naar rust’ is het thema in de kerkdienst, met de band “OUR OWN”, vanuit de voortgezette Gereformeerde Kerk In Boornbergum. Dit landelijk gelegen Friese dorp aan de rand van de bossen van Beetsterzwaag straalt rust uit. Dat je voor echte rust meer nodig hebt dan een mooie omgeving, komt naar voren in deze dienst waarin dominee Kersten Bijleveld voorgaat. Zendtijd voor Kerken zendt deze dienst uit op zondag 5 juli, vanaf 19.30 uur via Radio 5.
Klik hier voor de foto’sIMG-20150614-WA0011

De deelnemende koren zijn bekend gemaakt. De organisatie kan met enthousiasme de volgende namen noemen: FromUs (Dronrijp), Just4Fun (Oosterwolde), No Limits (Franeker), First Beat (Leeuwarden), Solid (Harlingen) en Sjonge Jonge (Grouw). De presentatie is in handen van Joey Hereman. De Friese Korenslag poster is hier te downloaden.

Zondag aanstaande 12 april tienermeeting in de vGK kerk te Boornbergum. Hier verzorgd PP-sound het geluid van de band Our Own. Het zal de tweede keer zijn met de Roland VM-C7200. Dit mengpaneel heeft een mooiere volle sound ten opzicht van de Yamaha 03D waar eerder mee werd gewerkt. Spreker van de avond is Martin Dol.