Op zondagavond 8 november jl. werd er een Tienermeeting gehouden in de vGK te Boornbergum/ Kortehemmen e.o. De band Our Own uit Boornbergum werd tijdens meeting deze wederom versterkt door PP-sound. Het publiek is gesterkt naar huis gegaan door het enthousiasme van de muzikale tieners.
Klik hier voor de foto’s

Zaterdagavond 14 november a.s. zal een unieke battle onder de beste Friese popkoren, FromUs (Dronrijp), Just4Fun (Oosterwolde), No Limits (Franeker), First Beat (Leeuwarden), Solid (Harlingen) en Sjonge Jonge (Grouw), plaatsvinden. Vanaf 19:30 uur in de Martinikerk te Franeker. Entree is € 10,00 t.g.v. Stichting Beautiful Kidz Namibia. De presentatie is in handen van Joey Hereman. De Friese Korenslag poster is hier te downloaden.
Korenslag

HILVERSUM/BOORNBERGUM – ‘Verlangen naar rust’ is het thema in de kerkdienst, met de band “OUR OWN”, vanuit de voortgezette Gereformeerde Kerk In Boornbergum. Dit landelijk gelegen Friese dorp aan de rand van de bossen van Beetsterzwaag straalt rust uit. Dat je voor echte rust meer nodig hebt dan een mooie omgeving, komt naar voren in deze dienst waarin dominee Kersten Bijleveld voorgaat. Zendtijd voor Kerken zendt deze dienst uit op zondag 5 juli, vanaf 19.30 uur via Radio 5.
Klik hier voor de foto’sIMG-20150614-WA0011